Aina puhe ei riitä - elämys vie eteenpäin

PalvelutYhteystiedot

Tarina Raidoista

Ennen, ehkä joskus nykyäänkin, räsymaton raidoista pystyi päättelemään sen millaisia vuosia talossa oli eletty. Räsymaton kuteet tehtiin vanhoista vaatteista ja tummat raidat kertoivat usein menetyksistä ja vastoinkäymisistä, kun taas vaaleat tai värikkäät raidat iloisista tapahtumista. Riippumatta siitä millaisia mattoja meillä on tänä päivänä kotona, niin kohtaamme elämässä erilaisia tapahtumia ja vaiheita, joita voi verrata räsymaton raitoihin.

Tänä päivänä meillä on enemmän mahdollisuuksia itse päättää siitä minkävärisiä raitoja mattoomme haluamme. Jos tuntuu siltä, että oman elämän matto alkaa olla kovin tummasävyinen, niin voimme päättää tehdä jotain iloa tuottavaa, eteenpäin vievää, opettavaa ja hyvinvointiin vaikuttavaa, joka tuo mukanaan uuden raidan ja samalla ehkä myös muuttaa seuraavana tulevien raitojen väriä.

Omassa elämässäni koirat ja muut eläimet ovat vaikuttaneet paljon mattoni värimaailmoihin. Eläimet ovat kannatelleet, auttaneet asioiden ymmärtämisessä ja suhteuttamisessa. Ne ovat tuoneet iloa, olleet turvallisia ja läsnä silloin kun on tuntunut yksinäiseltä. Ne ovat myös pysäyttäneet silloin kun tarvinnut ja pitäneet arjessa kiinni. Eläimet ovat vaikuttaneet hyvinvointiini merkittävästi tuomalla hyvää mieltä juuri niihin hetkiin, joihin olen sitä tarvinnut. Aina ne jotka opettavat meille eniten ihmisyydestä eivät ole ihmisiä.

Olen koulutukseltani sosionomi YAMK ja ammatillinen opettaja. Vuonna 2002 tein opinnäytetyön koira-avusteisuudesta, koska ajattelin, että se hyvä mitä itse olin eläimiltä saanut olisi jotain sellaista, jota tulisi hyödyntää eri asiakasryhmien kanssa kuntoutuksessa, opetuksessa ja kasvatuksessa. 2017 valmistuin sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajaksi ja 2019 eläinavusteiseksi valmentajaksi. Palo tehdä eläinavusteista työtä on niin suuri, että kun päivätyössäni en sitä pysty toteuttamaan, niin VoimaRaita perustettiin 2017.

Työskentelen tällä hetkellä kahden raidallisen koiran ja käärmeen kanssa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Työskentelyn tavoitteet perustuvat aina yksilölliseen asiakassuunnitelmaan, mutta usein työskentelyn tavoitteena on sosiaalinen kuntoutus, voimaantumisen tukeminen, uudenlaisen ajattelun herättely eläinavusteisten näkökulmien kautta tai jonkin asian oppiminen eläinavusteisin ja toiminnallisin keinoin.

Työskentelyn taustalla on sosiaalipedagoginen ja ratkaisukeskeinen ajattelu. Kasvaminen on asia, jota tapahtuu läpi ihmisen elämän, kaikilla osa-alueilla. Eri ikävaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa voi kuitenkin tulla vastaan haasteita tai tilanteita, joista eteenpäin selviytyminen voi edellyttää eritasoista ja eri sisältöistä tukea. Työskentelyssä keskitymme siihen miten haasteista tai vaikeista tilanteista pääsee eteenpäin. Tärkeitä arvoja työskentelyn taustalla ovat luottamus, kunnioitus (ihmisen ja eläimen), osallisuus ja toiminnallisuus.

Teen yhteistyötä eri tahojen kanssa ja luennoin aiheesta siksi, että eläinavusteinen työ saisi ansaitsemansa arvostuksen sosiaalihuollon, opetuksen ja kasvatuksen kentällä. Tulevaisuudessa tiimini eläinjäsenten määrä ja moninaisuus toivottavasti lisääntyvät ja pystyn tekemään eläinavusteista työtä yhtä laajemmin. 

 

Keitä me olemme

Karoliina "Karkki" Kärkkäinen

Laillistettu sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja, eläinavusteinen valmentaja ja sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja. Koulutusta myös voimauttavasta valokuvauksesta, satuhieronnasta, multisensorisesta työskentelystä ja terapeuttisesta taidetoiminnasta.

Dalton

Vuonna 2012 syntynyt corgi. Soveltuvuustestattu. Työskentelee lasten ja ikäihmisten kanssa.

Etta

Vuonna 2017 syntynyt  corgi, soveltuu työskentelyyn hyvin erilaisten ihmisten parissa. Etalla on kokemusta lapsista, aikuisista, ikäihmisistä ja kehitysvammaisista. Harrastuksina Rally-toko ja paimennus.

Ville

11-vuotias viljakäärme. Ville työskentelee lasten ja aikuisten kanssa.

Eläinavusteinen kuntoutus Ammatillinen tukihenkilö

Kuntoutusta tai tukea, jonka tavoitteet asetetaan yksilöllisesti suunnitellen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsetunnon vahvistaminen, uusien voimavarojen löytäminen tai elämänmuutokseen liittyvien prosessien käynnistäminen.

Ryhmät

 Hyvinvointia, jaksamista, kasvua edistäviä ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa.

 

Luennot & koulutukset

Eläinavusteinen toiminta

Ammatillinen kasvu eläinavusteisin keinoin

Työhyvinvoinnin edistäminen eläinavusteisin keinoin

 

Kiinnostuitko?