Aina puhe ei riitä

Elämys vie eteenpäin

Joskus sisimmän avaaminen puhumalla on vaikeaa. Joskus puheen tuottaminen on syystä tai toisesta haasteellista. Joskus on vaikea luottaa. Joskus puhuminen ei vaan kiinnosta.

Joskus tarvitsemme puhumisen rinnalle jotain tunteita koskettavaa ja konkreettista, jotta sanat eivät jää ilmaan helisemään. Tarvitaan jotain, jonka avulla voi pysähtyä. Joku, joka ei välitä siitä oletko rikas vai köyhä, eikä siitä millaisia valintoja olet elämässäsi aiemmin tehnyt tai siitä mitä olet aikaisemmin kokenut. Tarvitaan joku, joka välittää siitä millainen olet nyt, siitä mitä teet nyt ja siitä miten kohtaat tässä hetkessä. Joskus kaipaamme jotain, joka puhuttelee meitä kokonaisvaltaisesti koskettaen niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin alueita.

Eläinavusteinen toiminta tukee sosiaalisuutta ja sosiaalisia taitoja, edistää vuorovaikutusta, auttaa oppimisessa, eheyttää ja voimaannuttaa. Eläinavusteisen toiminnan avulla on  mahdollista oppia kuulemaan paremmin itseään ja muita, ottamaan huomioon itseään ja muita ja ratkomaan asioita positiivisin keinoin. Eläimen kanssa työskentely kiinnittyy vahvasti ihmisen tunteisiin, arvoihin ja asenteisiin. Toiminta puhuttelee ihmistä kokonaisvaltaisesti saaden liikkeelle sekä aivot, tunteet että kehon.

Eläinavusteiset menetelmät sopivat kaikille ikäryhmille. Niistä on tutkitusti hyötyä erityisesti silloin, kun kohdataan haasteita motivaatiossa, vuorovaikutuksessa, stressin hallinnassa tai oman toiminnan ohjauksessa. Eläinavusteiset menetelmät tuovat iloa kaikkeen toimintaan ja kaikille asiakasryhmille.

Olen Karoliina ”Karkki” Kärkkäinen, sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja, eläinavusteinen valmentaja ja sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja. Minulla on yli 20 vuoden kokemus kasvatus-, opetus- ja sosiaalialalta erilaisten ja eri ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelemisestä. Käytän työssäni mm. erilaisia opetusmenetelmiä, voimauttavaa valokuvausta, satuhierontaa, multisensorisia menetelmiä, mindfulness-tietoisuustaitoja ja terapeuttisesta taidetoimintaa. Teen eläinavusteista opetusta, kasvatusta, sosiaalista kuntoutusta ja valmennusta tällä hetkellä Etta-corgin ja Ville Viljakäärmeen kanssa.

Toimintaa ohjaavat arvot

Luottamus

Takaa asiakkaan hyvinvoinnin ja toiminnan vaikuttavuuden. 

Jatkuva oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, yhteisten pelisääntöjen ja käytöstapojen huomioiminen.

Salassapito.

Kunnioitus

Erilaisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen kunnioitus.

Erilaisten mielipiteiden kuuleminen ja kunnioittaminen.

Eläimen kunnioittaminen ja sen hyvinvoinnin turvaaminen.

 

Osallisuus

Asiakaslähtöisyys.

Mielipiteen ilmaisun mahdollistaminen.

Toiminnan suunnittelu palautteen ja toiveiden mukaan.

 

Toiminnallisuus

Toiminta perustuu yhdessä tekemiseen.

Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen.

Eläinavusteinen työskentely

 Opetusta, kasvatusta, valmennusta, kuntoutusta tai tukea, jonka tavoitteet asetetaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti suunnitellen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi arjessa jaksaminen, uusien voimavarojen löytäminen, itsetunnon vahvistaminen, elämänmuutokseen liittyvien prosessien käynnistäminen tai ilon tuominen arkeen.

Ryhmät

 Hyvinvointia, jaksamista ja kasvua edistäviä ryhmiä. Ryhmien tavoitteena voi olla ryhmän jäsenten itsetuntemuksen lisääminen, voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen, muutokseen liittyvien prosessien ohjaaminen tai yhteishengen luominen.

 

 

 

Luennot & koulutukset

Eläinavusteinen toiminta

Ammatillinen kasvu eläinavusteisin ja toiminnallisin keinoin

Työhyvinvoinnin edistäminen eläinavusteisin keinoin

 

 

 

Kiinnostuitko?