Eläinavusteinen sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan ihmisten sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalisessa kuntoutusessa annetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristönsä rooleista. Eläinavusteisessa työskentelyssä ohjaajan työparina työskentelee eläin. Työskentely voi olla konkreettista työskentelyä eläimen kanssa, muuta työskentelyä eläimen läsnä ollessa tai työskentelyä, jossa peilataan asioita eläimen kautta.

Miksi eläinavusteista kuntoutusta?

 • Kiinnittyy tunteisiin ja arvoihin
 • Rikastuttaa arkea ja tuo iloa
 • Saa kehon ja aivot uudella tavalla liikkeelle; puhuttelee kokonaisuutta
 • Avartaa ajattelua
 • Voimaannuttaa
 • Eheyttää
 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Opettaa kuuntelemaan itseä ja muita
 • Opettaa ratkaisemaan asioita positiivisin keinoin
 • Luo avoimempaa vuorovaikutusta
 • Antaa rohkeutta kohdata haastavia asioita ja keskustella niistä avoimesti
 • Parantaa arjen taitoja ja tukea elämänhallintaa ja toimintakykyä
 • Auttaa erilaisissa oppimiseen ja kasvuun liittyvissä prosesseissa
 • Osallistaa ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta
 • Yhteisöllistää ja ehkäisee syrjäytymistä
 • Koira tarjoaa varauksetonta yhteistyötä ja apua
 • Voi toimia henkilökohtaisen muutoksen käynnistäjänä ja olla vahva ja tuki ja turva prosessissa.

 

Voimaryhmät

Ryhmien toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukea jaksamista ja tarvittaessa eheyttää. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa.

 Toteutus on aina valtaosin toiminnallista ja siinä hyödynnetään erilaisia luovia, toiminnallisia, dialogisia ja yhteisöllisiä menetelmiä.

 

 


Menetelmiä

Taidelähtöiset menetelmät – Satuhieronta – Eläinavusteisuus 

Luontoavusteisuus – Elämyskasvatys – Dialogiset menetelmät


Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja aikuisille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilötyöskentely voi olla myös eläinavusteista.

Voimakoulutus

Voit luottaa minuun

Ammatillisuuden vahvistamista pienille ryhmille tai tiimeille luovia ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Karvaista tukea

Eläinavusteisuuden hyödyntäminen kasvatus- ja/tai  sosiaalityössä

Anna mä otan kuvan!

valokuvan hyödyntäminen kasvatus- ja/tai sosiaalityössä.

Villen tunnetunti

Käärmekin voi tehdä sosiaalipedagogista työtä. Villen tunnetunnin aikana käydään läpi erilaisia tunteita ja niiden säätelyä. Villen tunnilla voit löytää itsestäsi uudenlaista voimaa, rohkeutta ja empatiaa. Villen kohdattuasi saatat myös katsoa montaa asiaa uudesta näkökulmasta.

Valokuvaus

Lempeä katse

Valokuvausprojekteja, joiden tavoitteena on löytää uusi ja lempeämpi tapa itsensä kohtaamiselle.

Keikkakuva

Keikkaluontoisesti asiakkaan toiveen mukaista valokuvausta miljöössä.

Kiinnostuitko?