Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta on toimintaa, jossa työskennellään koiran avustamana tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminta voi olla konkreettista työskentelyä koiran kanssa, muuta työskentelyä koiran läsnä ollessa tai työskentelyä, jossa peilataan asioita koiran kautta. Koira toimii työskentelyssä ohjaajan työparina ja harkitun ryhmän tasavertaisena jäsenenä.

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta on toimintaa, jossa työskennellään koiran avustamana tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminta voi olla konkreettista työskentelyä koiran kanssa, muuta työskentelyä koiran läsnä ollessa tai työskentelyä, jossa peilataan asioita koiran kautta. Koira toimii työskentelyssä ohjaajan työparina ja harkitun ryhmän tasavertaisena jäsenenä.

Miksi sosiaalipedagogista koiratoimintaa?

 • Kiinnittyy tunteisiin ja arvoihin
 • Rikastuttaa arkea ja tuo iloa
 • Saa kehon ja aivot uudella tavalla liikkeelle; puhuttelee kokonaisuutta
 • Avartaa ajattelua
 • Voimaannuttaa
 • Eheyttää
 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Opettaa kuuntelemaan itseä ja muita
 • Opettaa ratkaisemaan asioita positiivisin keinoin
 • Luo avoimempaa vuorovaikutusta
 • Antaa rohkeutta kohdata haastavia asioita ja keskustella niistä avoimesti
 • Parantaa arjen taitoja ja tukea elämänhallintaa ja toimintakykyä
 • Auttaa erilaisissa oppimiseen ja kasvuun liittyvissä prosesseissa
 • Osallistaa ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta
 • Yhteisöllistää ja ehkäisee syrjäytymistä
 • Koira tarjoaa varauksetonta yhteistyötä ja apua
 • Voi toimia henkilökohtaisen muutoksen käynnistäjänä ja olla vahva ja tuki ja turva prosessissa.

 

Voimaryhmät tai yksilölliset voimaraidat

Voimaryhmät tai yksilölliset voimaraidat

Toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukea jaksamista ja tarvittaessa eheyttää. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa.

Yksilölliset voimaraidat suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti siten, että asiakas on itse osallisena jo suunnitteluvaiheesta lähtien.  Voimaryhmät suunnittelu ja toteutus lähtevät ryhmän osallistujien tarpeista. Toteutus on aina valtaosin toiminnallista ja siinä hyödynnetään erilaisia luovia, toiminnallisia, dialogisia ja yhteisöllisiä menetelmiä.

 


Menetelmiä

Taidelähtöiset menetelmät – Satuhieronta – Eläinavusteisuus 

Luontoavusteisuus – Elämyskasvatys – Dialogiset menetelmät


Toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukea jaksamista ja tarvittaessa eheyttää. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa.

Yksilölliset voimaraidat suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti siten, että asiakas on itse osallisena jo suunnitteluvaiheesta lähtien.  Voimaryhmät suunnittelu ja toteutus lähtevät ryhmän osallistujien tarpeista. Toteutus on aina valtaosin toiminnallista ja siinä hyödynnetään erilaisia luovia, toiminnallisia, dialogisia ja yhteisöllisiä menetelmiä.


Menetelmiä

Taidelähtöiset menetelmät

Satuhieronta 

Eläinavusteisuus

 Luontoavusteisuus

Elämyskasvatys

Dialogiset menetelmät


Voimakoulutus

Voit luottaa minuun

Ammatillisuuden vahvistamista pienille ryhmille tai tiimeille luovia ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Karvaista tukea

Eläinavusteisuuden hyödyntäminen kasvatus- ja/tai  sosiaalityössä

Anna mä otan kuvan!

valokuvan hyödyntäminen kasvatus- ja/tai sosiaalityössä.

Villen tunnetunti

Käärmekin voi tehdä sosiaalipedagogista työtä. Villen tunnetunnin aikana käydään läpi erilaisia tunteita ja niiden säätelyä. Villen tunnilla voit löytää itsestäsi uudenlaista voimaa, rohkeutta ja empatiaa. Villen kohdattuasi saatat myös katsoa montaa asiaa uudesta näkökulmasta.

Valokuvaus

Lempeä katse

Valokuvausprojekteja, joiden tavoitteena on löytää uusi ja lempeämpi tapa itsensä kohtaamiselle.

Keikkakuva

Keikkaluontoisesti asiakkaan toiveen mukaista valokuvausta miljöössä.

Kiinnostuitko?