Eläinavusteinen sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan ihmisten sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalisessa kuntoutusessa annetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristönsä rooleista. Eläinavusteisessa työskentelyssä ohjaajan työparina työskentelee eläin. Työskentely voi olla konkreettista työskentelyä eläimen kanssa, muuta työskentelyä eläimen läsnä ollessa tai työskentelyä, jossa peilataan asioita eläimen kautta.

Miksi eläinavusteista kuntoutusta?

Kiinnittyy tunteisiin ja arvoihin

Rikastuttaa arkea ja tuo iloa

Saa kehon ja aivot uudella tavalla liikkeelle; puhuttelee kokonaisuutta

Avartaa ajattelua

Voimaannuttaa

Eheyttää

Vahvistaa itsetuntemusta

Opettaa kuuntelemaan itseä ja muita

Opettaa ratkaisemaan asioita positiivisin keinoin

Luo avoimempaa vuorovaikutusta

Antaa rohkeutta kohdata haastavia asioita ja keskustella niistä avoimesti

Parantaa arjen taitoja ja tukea elämänhallintaa ja toimintakykyä

Auttaa erilaisissa oppimiseen ja kasvuun liittyvissä prosesseissa

Osallistaa ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Yhteisöllistää ja ehkäisee syrjäytymistä

Koira tarjoaa varauksetonta yhteistyötä ja apua

Voi toimia henkilökohtaisen muutoksen käynnistäjänä ja olla vahva ja tuki ja turva prosessissa.

Ryhmät

Ryhmien toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukea jaksamista ja tarvittaessa eheyttää. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa.

 Toteutus on aina valtaosin toiminnallista ja siinä hyödynnetään erilaisia luovia, toiminnallisia, dialogisia ja yhteisöllisiä menetelmiä.

 

 


Menetelmiä

Eläinavusteisuus Luontoavusteisuus – Elämyskasvatys – Dialogiset menetelmät

Taidelähtöiset menetelmät – Satuhieronta – Voimauttava valokuvaus 

 


Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja aikuisille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilötyöskentely voi olla myös eläinavusteista.

Luennot ja koulutus

Eläinavusteisuuden hyödyntäminen kasvatus- ja/tai  sosiaalityössä

Ammatillisuuden vahvistamista pienille ryhmille tai tiimeille luovia ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Valokuvan hyödyntäminen kasvatus- ja/tai sosiaalityössä.

Villen tunnetunti

Käärmekin voi tehdä sosiaalipedagogista työtä. Villen tunnetunnin aikana käydään läpi erilaisia tunteita ja niiden säätelyä. Villen tunnilla voit löytää itsestäsi uudenlaista voimaa, rohkeutta ja empatiaa. Villen kohdattuasi saatat myös katsoa montaa asiaa uudesta näkökulmasta.

Kiinnostuitko?