Eläinavusteinen valmennus ja  kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan ihmisten sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalisessa kuntoutuksessa annetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristönsä rooleista. Eläinavusteisessa työskentelyssä ohjaajan työparina työskentelee eläin. Työskentely voi olla konkreettista työskentelyä eläimen kanssa, muuta työskentelyä eläimen läsnä ollessa tai työskentelyä, jossa peilataan asioita eläimen kautta.

Ryhmät

Ryhmien toiminnan tavoitteena on mm. edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tukea jaksamista ja tarvittaessa eheyttää. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, auttaa löytämään ja vahvistamaan omia voimavaroja ja ohjata esimerkiksi elämänmuutokseen liittyvissä prosesseissa. Ryhmät voivat olla esimerkiksi asiakkaista koottuja pienryhmiä, vertaisryhmiä, päiväkoti-, koulu- tai opiskelijaryhmiä, työyhteisöjä, kaveriporukoita tai polttariryhmiä.

 Toteutus on aina valtaosin toiminnallista ja siinä hyödynnetään erilaisia luovia, toiminnallisia, dialogisia ja yhteisöllisiä menetelmiä.

 

 


Esimerkkejä menetelmistä

Eläinavusteisuus – Luontoavusteisuus – Elämyskasvatys – Dialogiset menetelmät

Taidelähtöiset menetelmät – Satuhieronta – Voimauttava valokuvaus – Mindfulness

 


Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja aikuisille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilötyöskentely voi olla myös eläinavusteista.

Luennot ja koulutus

Eläinavusteisuuden hyödyntäminen kasvatus- ja/tai  sosiaalityössä

Valokuvan hyödyntäminen kasvatus- ja/tai sosiaalityössä.

Kiinnostuitko?