Eläinavusteisuus

Tutkimukset osoittavat, että jo pelkällä eläimen läsnäololla on ihmistä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen läsnäolo aktivoi tutkitusti aivoja ja vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Eläimen koskettaminen laukaisee ihmisessä mielihyvä-coctailin, joka lievittää stressiä. Pitkittynyt stressi on tutkimusten mukaan usein erityisesti psyykkisten ongelmien taustalla. Eläinavusteisen työskentelyn tavoitteena voi olla ilon ja hyvän mielen tuominen ystäväeläinten vierailujen muodossa tai interventio, joka on ammattilaisen toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä.

Voimaraidan viitekehys

Työskentelyn taustalla on sosiaalipedagoginen ja ratkaisukeskeinen ajattelu. Kasvaminen on asia, jota tapahtuu läpi ihmisen elämän, kaikilla osa-alueilla. Eri ikävaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa voi kuitenkin tulla vastaan haasteita tai tilanteita, joista eteenpäin selviytyminen voi edellyttää eritasoista ja eri sisältöistä tukea. Työskentelyssä keskitymme siihen miten haasteista tai vaikeista tilanteista pääsee eteenpäin. Tärkeitä arvoja työskentelyn taustalla ovat luottamus, kunnioitus (ihmisen ja eläimen), osallisuus ja toiminnallisuus.

Eläinavusteisen toiminnan hyötyjä


Kiinnittyy tunteisiin ja arvoihin

Rikastuttaa arkea ja tuo iloa

Saa kehon ja aivot uudella tavalla liikkeelle; puhuttelee kokonaisuutta

Avartaa ajattelua

Voimaannuttaa

Eheyttää

Vahvistaa itsetuntemusta

Opettaa kuuntelemaan itseä ja muita

Opettaa ratkaisemaan asioita positiivisin keinoin

Luo avoimempaa vuorovaikutusta

Antaa rohkeutta kohdata haastavia asioita ja keskustella niistä avoimesti

Parantaa arjen taitoja ja tukea elämänhallintaa ja toimintakykyä

Auttaa erilaisissa oppimiseen ja kasvuun liittyvissä prosesseissa

Osallistaa ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Yhteisöllistää ja ehkäisee syrjäytymistä

Koira tarjoaa varauksetonta yhteistyötä ja apua

Voi toimia henkilökohtaisen muutoksen käynnistäjänä ja olla vahva ja tuki ja turva prosessissa.

Kokemuksia

”Toiminta on ollut mielekästä ja erityisen kiva kun huomaa oman ja koiran edistymisen. Toiminnan mukana on tullut rauhallisuutta ja keskittymiskyky on parantunut. Usein tämä on viikon paras hetki. Tärkein hedelmä on ollut se, että rupesin ajattelemaan omia opintoja ja harrastuksia. Suosittelen tätä tottakai, erityisesti niille jotka tykkäävät koirista. Mutta ei se ole välttämätöntä, niistä oppii tykkäämään. Koiran kanssa työskentely on terapeuttista, tämmöinen vastaa psykologilla käyntiä. Hyvää toimintaa mun mielestä.”

”Oli helppoa olla läsnä ja keskittyä. Vertailin käärmeen kohtaamiseen liittyviä tunnetiloja uusien tilanteiden kohtaamiseen töissä ja sain rohkeutta kohdata haastavia tilanteita. Osaan nyt toimia rauhallisemmin jännittävissäkin tilanteissa. Suosittelen, positiivinen kokemus.”

”Työskentelyn aikana kohtasin jännitystä, voitonriemua, tyyneyttä ja iloa. Opin, että oma inhokki voi olla melkein oma suosikki kunhan ensin tutustuu. Muistan taas, että omien ennakkoluulojen ei saisi antaa rajoittaa liikaa.”

”Uskoni siihen, että eri tilanteista selviää vahvistui. Opin rauhallisempaa ajattelua ja kiinnitän jatkossa huomiota siihen, että ennakko-odotukset eivät aina pidä paikkaansa.”